Vår visjon

      "Igjen, igjen og igjen bli valgt av oppdragsgivere og kandidater"

    INSICTA er en fokusert organisasjon, dette sikrer kvalitet i hvert enkelt prosjekt. Med lang fartstid innen executive search, har vi god kunnskap om bruk av systematiske metodeverk som sikrer kontinuitet og kvalitet i gjennomføringen av prosjektene.

    Kundeporteføljen vår består av alt fra ledende internasjonale aktører til nasjonale selskaper. Vi har et godt nettverk med mange kandidater som kan være aktuelle i en ansettelsesprosess. Vår kunnskap og innsikt om kandidatene, i kombinasjon med kunnskapen vi har om våre kunder, sikrer at rett kandidat blir valgt.

     
    Idium webpublisering