Utviklingssjef – Aschehoug Undervisning

Hvem-er-Aschehoug_campaign_large.png
 

Aschehoug Undervisning utvikler digitale og papirbaserte læremidler for grunn- og videregående skole og til voksenopplæringen. Vi brenner for å gi lærere og elever gode brukeropplevelser i møte med våre digitale læremidler. Læremidlene er en viktig del av norske barn og ungdommers hverdag, og sammen med lærere og andre fagfolk er vårt mål å skape de beste verktøyene for motiverende og god læring.

Forlaget utvikler nå neste generasjons læremiddelplattform, og som utviklingssjef får du mulighet til å sette preg på både tjenesten og organisasjonen. Du blir del av en ledergruppe på tvers av fagfeltene i forlaget, og du skal lede kompetente kolleger som jobber etter moderne utviklingsmetodikk. Hvis du er en entreprenørtype som ønsker å videreutvikle et faglig sterkt og moderne utviklingsteam, tror vi du vil være en god utviklingssjef hos oss. Det er avgjørende at du liker å samarbeide med kollegaer i hele organisasjonen, og at du har evne til å formidle komplekse teknologiske spørsmål på en enkel måte.

Ansvarsområder

 • Ansvar for utvikling av våre digitale tjenester

 • Ansvar for system- og applikasjonsforvaltning

 • Personalansvar for utviklings- og driftsteamene

 • Ansvar for innkjøp av tjenester for teknisk utvikling og drift

 • Sikre fokus på innovasjon og kunnskap om ny teknologi

 • Partnerstrategi

 Vi tror at du har følgende erfaring og bakgrunn

 • IT-faglig utdanning

 • Ledererfaring fra et utviklingsmiljø

 • Utarbeidet strategier og målstyrt en organisasjon

 • Erfaring fra drift/forvaltning av IT-systemer

 • Erfaring som utvikler og/eller systemarkitekt

Vi tilbyr

 • Fast stilling i en solid bedrift med et viktig samfunnsoppdrag

 • Fleksibel og variert arbeidshverdag i et hyggelig miljø med dyktige fagfolk

 • Kontor i Oslo sentrum, nær kollektivknutepunkter

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • Egen kantine med subsidierte priser

 • Fleksibel arbeidstid og gunstige personalgoder

 • Lønn etter avtale

 
 
 

If you are interested in the position, send your CV and a short application to

Tore Teigen

Managing Partner/ Headhunter

Tlf. +47 416 34 012
tore.teigen@insicta.no