Chief Information Security Officer - TINE SA

Tankbil+fra+TINE+kj%C3%B8rer+over+fjellet.png.jpg

CISO

 

TINE Gruppa er en av Norges største næringsmiddelbedrifter og leverandør av kjente merkevarer som Jarlsberg, Norvegia, TINE Brunost, Biola, YT og TINE Yoghurt. TINE eies av 12 000 melkebønder i samvirke, og vår forretningsidé er å foredle rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Det skal vi gjøre i nært samspill mellom natur, landbruk, forbrukere og handel. TINE er til stede over hele landet med sine meierier, og i tillegg har vi flere norske og utenlandske hel- og deleide datterselskaper, inkludert Diplom-Is og Fjordland. TINE Gruppa har ca. 5500 ansatte og en omsetning på ca. 22 milliarder kroner. 

Tine søker nå ny Chief Information Security Officer, som skal sikre TINE ITs krav og måloppfyllelse innen sikkerhet, risiko og kvalitetsstyring. Rollen rapporterer til IT Sjef Stab.

SENTRALE ARBEIDSOMRÅDER:

 • Strategisk og taktisk ansvar for IT- og Informasjonssikkerhet, herunder risiko og kvalitetsstyring

 • Risikovurdering av tekniske løsninger og prosjekter opp imot virksomhetsbehov

 • Videreutvikle eksisterende sikkerhetsarkitektur og roadmap for IT sikkerhet

 • Videreutvikle styringssystem for informasjonssikkerhet

 • Drive holdningsskapende arbeid internt og være pådriver for at selskapet forholder seg til de gjeldende lover og retningslinjer iht informasjonssikkerhet.

 • I samarbeid med ledelsen og øvrige sikkerhetsfunksjoner, sørge for at TINE har et fullverdig styringssystem for informasjonssikkerhet, og følge opp aktiviteter som f.eks. avviksbehandling, kvalitet, sikkerhetsrevisjoner samt risikostyring internt og eksternt

 • Bidra til å sikre gode prosesser på områder som informasjonssikkerhet, forebyggende sikkerhet og beredskap

 • Følge med på trender og utvikling i bransjen, tilstrebe å være proaktiv på IT sikkerhet.

 • Representere TINE i relevante fora

 VI SØKER DEG SOM:

 • Har 5-7 års erfaring innen sikkerhetsarbeid, gjerne og fra konsulentvirksomhet

 • Har erfaring fra komplekse organisasjoner der informasjonssikkerhet og sensitive data er virksomhetskritisk

 • Har innsikt i tekniske og juridiske krav til informasjonssikkerhet, herunder sikkerhet i utviklingsprosesser og hendelseshåndtering

 • Evner å se «det store bildet»

 • Er strukturert, målrettet og har god gjennomføringsevne

 • Er selvstendig og resultatorientert

 • Er oppdatert på nasjonalt og internasjonalt regelverk, utfordringer, utviklingstrekk og løsninger innenfor informasjonssikkerhet

 • Evner å skape engasjement og til å drive prosesser på tvers i organisasjonen

TINE TILBYR

 • Konkurransedyktige betingelser

 • Gode karrieremuligheter

 • Stort ansvar og synlighet i en av Norges mest kjente merkevarer

 • Mulighet til å jobbe med en ledende aktør i en veldig spennende og viktig bransje.

I TINE vil vi at våre ansatte skal utvikles og skape noe større enn seg selv - gjennom å bli tatt vare på og å få muligheter. Derfor er arbeidsdagen i et av landets største industri-, og innovasjonsmiljø preget av mening, mestring, spennende utfordringer, samarbeid, raushet, gjensidig tillit og kompetanseutvikling.

 Nåværende arbeidssted er TINE sitt hovedkontor i Lakkegata 23 på Grønland i Oslo, men TINE har besluttet å samlokalisere hovedkontoret med TINE Meieriet på Kalbakken i Oslo og flytting er planlagt i løpet av 2019.

 
 
 

Vennligst send en kort søknad og CV til:

Tore T.jpg

Tore Teigen

Partner / Headhunter

Tlf. +47 416 34 012
tore.teigen@insicta.no